Takker for godt oppmøte og mange innspill

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-9, varslet Nye Veier 24.september 2018 om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 6. Nye Veier takker de mange fremmøtte på åpne kontordager og folkemøter i oktober for hyggelige samtaler og gode innspill. I løpet av