E39

E39 Mandal - Lyngdal Øst

Sikrere og raskere

Nye Veier AS, i samarbeid med Sweco Norge AS, planlegger en ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for en fartsgrense på 110 km/t. Nye E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen.

Nye Veier la fram prosjektets forslag til områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst til politisk 2. gangsbehandling i de to berørte kommunene Lindesnes og Lyngdal.

Områdereguleringen ble vedtatt av formannskapet i Lyngdal kommune den 26.03.2020, og av kommunestyret i Lindesnes kommune den 23.04.2020. Klikk her for kunngjøring av vedtatt reguleringsplan.

Nye Veier er i september 2020 i intern samhandlingsfase med Sweco, for å planlegge oppstart av detaljregulering. Når samhandlingsfasen er ferdig, vil nytt innhold på prosjektnettsiden om reguleringsarbeidet bli publisert.

Slik vil Nye Veier sikre Mandals drikkevann:Trykk her for presentasjon

Les mer om prosjektet her

Dialogfunksjonen Din E39

For optimal funksjonalitet Google Chrome eller Mozilla Firefox benyttes på grunn av store datamengder. Ved innlogging må noe nedlastingstid beregnes i oppstarten. Nedlastningstid er avhengig av internetthastighet og datamaskin.

Sweco Norge AS har vært Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt.

Denne digitale kartløsningen gir en god oversikt over planforslaget. Her vil du se en 3D-Visualisering som viser vedtatt områderegulering. Merk at veilinjen som ligger inne vil kunne optimaliseres og justeres innenfor plangrensen. Nye Veier vil nå starte opp med detaljregulering av veien.

For spørsmål eller tekniske problemer, ta kontakt med prosjektteamet: E39ML@sweco.no