E39 Mandal - Lyngdal Arkeologi

Avdekker hemmeligheter fra fortiden

mai 6, 2021
Det er høy aktivitet i regi Nye Veier om dagen, i korridoren for ny, trafikksikker E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. – Vi har en rekke aktiviteter pågående. Det er alt fra arkeologiske utgravninger, via registreringer av ulik art til grunnundersøkelser ved hjelp av boreprøver, forteller planprosessleder Håkon Lohne. Han er ansvarlig… Les mer »Avdekker hemmeligheter fra fortiden

Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. 

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.

I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen første kvartal 2022 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. 

Se innkomne høringsuttalelser fra varsel om oppstart HER: Merknadsbehandling